Tuesday, 23 August 2011

SATYA

                                                          सत्य 
                                        
                                          सत्य, प्रेम, परोपकार 
                                          सार काही खोटं असत 
                                           वास्तवतेतल्या PEDHITAL 
                                          सार सोन शुद्ध नसतं //
                                         स्वार्थासाठी आपल्या 
                                         सर्वजण एकत्र येतात 
                                         स्वार्थ पूर्ण झाल्यावर 
                                         गट सोडून निघून जातात //
                                          माझ तुझ्यावर प्रेम आहे 
                                          हे वाक्य खर नसतं            
                                            स्वार्थ पूर्ण होण्यासाठी 
                                            दिलेलं खोटं वचन असत //
                                         अनाथाला दत्तक घेणं
                                            हेच खर प्रेम असत.
                                         दुसऱ्याच्या सुखात सुखी होणं
.                                            हेच खर सत्य असत // ----आकांक्षित

No comments:

Post a Comment