Sunday, 28 August 2011

पाऊस

                                    पाऊस

                           पाऊस म्हणजे जीवन                                                                                                                                        पाऊस म्हणजे आशा   
                            जीवनाला मिळालेली 
                              नवी एक दिशा   // 
                                                             
                             तुझी आठवण मला 
                                                                                                              पाऊसासारखीच वाटते 
                            जीवनाला पुन्हा एकदा 
                           जवळून पाहावेसे वाटते //

                                               मंगेश वाडते(आकांक्षीत)

No comments:

Post a Comment