Friday, 26 August 2011

BHAKTI

                                                           
                                      भक्ती

                             देव भक्तीचा भुकेला
                              बोले रागावून  मला   
                                  का रे तू असा                                                     
                                विसरलास मला  //

                             ऐकुनी त्याचे बोल हे
                                 भारावलो मी
                          तुझ्या प्रीतीच्या भावनेत
                            देवाला विसरलो मी  //
                                                                              
                               मला लागली तहान  
                             तुला भेटण्याची आस 
                               चंद्रावानी रूप तुझे
                              मला पाहण्याची आस  //
                                                                                     
                              रागे रागे देवा माझ्या
                              नको जावूस तू आज
                              प्रेमामध्ये देवा माझ्या
                              तुझ्या भक्तीचाच वास  //
                                                          
                               देव आनंदुनी गेला
                               म्हणे आहेस तू साधा
                               जन्मोजन्मी मिळावी    
                               तुला हीच तुझी राधा         //---                                                    - मंगेश वाडते (  आकांक्षित  )                                                

1 comment: