Tuesday, 23 August 2011

KEVHATARI

                                                          केव्हातरी 
                      
                     उत्तुंग शिखरांच्या उंची एव्हडी            
                      माझीही होईल उंची केव्हातरी  //
                      माझेही नाव लोक उराशी बाळगतील 
                       मीही होईन कोणाचीतरी स्फूर्ती केव्हातरी //
                      सौंदर्याने नटलेल्या, प्रकाशाने उजळलेल्या  
                      माझ्याही असतील इमारती ,केव्हातरी //  
                      मग रस्त्याने जाता जाता सरस्वतीच्या मंदिरी     
                      वाहील फुले हा विद्यार्थी केव्हातरी //  ------ आकांक्षित

No comments:

Post a Comment