Tuesday, 23 August 2011

ARCHANA

                                                 अर्चना
                          
                          लाडिक वाळी  गोड वाणी   
                           चंचल तेची तू स्वामिनी 
                          अबला न तू असे कामिनी 
                           विद्युलता तू दामिनी           //
                           
                                       वाहीशी खळाळत झर्यासवे
                                        सळसळनार्या वार्यासवे 
                                        विहारीशी तू आनंदाने      
                                       किलबिलणाऱ्या थव्यासवे        //
                           
                           कोमलांगी,सुगंधा 
                           लतिका, मृग्नयाना 
                           तरसली सारी अवनी 
                           फक्त तुझ्या दर्शना         //
        
                                          मृदुभाषिणी तू  ललना 
                                            पुष्प लता तू  अर्चना 
                                          सहचारिणी माझी 
                                          भेटलीस मज पामराला       //----आकांक्षित           
                                          


No comments:

Post a Comment